Certificering en lidmaatschappen

Lidmaatschappen:

Certificeringen:

  • ISO 9001
  • VCA*
  • VCA**
  • Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL-3000-ERB)
  • KOMO-procescertificaat BRL 1513 (leidekken/dakdekken hellende daken)
  • Onderhoud en restauraite monumenten (BRL 4000) => binnenkort

Uitvoeringsrichtlijnen Stichting ERM (erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg):

Erkenningen: