Burgemeesterswoning in Groet

Amerikaanse invloeden

Bijna tweehonderd jaar geleden werd deze woning aan de Binnenweg in Groet gebouwd. Opdrachtgever was de eerste burgemeester van Schoorl: J. (Johannis) Peeck. Deze functie, toen nog betiteld als schout, was niet Peecks beroep. Hij was landman en bestierde een boerenhoeve die zich gaandeweg uitbreidde met diverse opstallen, waaronder een molen, landerijen en bossen. Geboren in Bergen County, NY, heeft Peeck de erebaan als burgervader tot zijn dood in 1840 met verve vervuld. Zijn erfgoed bevindt zich nu binnen de gemeentegrenzen van ons eigen Bergen N.H. Toeval bestaat niet...
Tien jaar na het overlijden van zijn vader volgde J.C. (Johannes Cornelis) hem op als de tweede burgemeester Peeck. Hij had op eenjarige leeftijd de eerste steen gelegd. Nadat 46 jaar (!) ging het stokje naar een kleinzoon: J.A. Peeck. Dat duurde slechts vier jaar. Diens broer A.J. (Antonie Johannes) Peeck werd daarop de vierde burgemeester, tot hij in 1924 overleed.

Geboren in het land waar groot, groter, grootst de norm is, liet Johannis Peeck zich bij het ontwerp van zijn ambtswoning inspireren door de koloniale villa's uit de Verenigde Staten. Of de vier Dorische zuilen ter ondersteuning van het voor die tijd buitengewone balkon toen al beeldbepalend waren of tijdens een grootscheepse verbouwing in 1905 zijn geplaatst, blijft een zoet geheim. Gevelhoge raampartijen met in het salongedeelte zowel buiten- als binnenluiken verbonden - en doen dat nog steeds - met de buitenruimte. De eer was aan Pronk Bouw om de oude luister te herstellen en richting de 22e eeuw te brengen...

 

Zorgvuldigheid voorop

Bij de restauratie zijn de gevels rigoureus aangepakt, zonder zichtbare herstelplekken, de kunst van restauratie. Versleten en kapotte stenen zijn één op één vervangen door gelijkwaardige gebruikte stenen. Die zoektocht hoort ook bij ons werk! Uiteraard vormen ook bij de verwerking en het resultaat de uitvoeringsrichtlijnen de leidraad. Na ook ijzer (muurankers), gietijzer (roosters) en lood (goten, muren en kapellen) stuk voor stuk onder de loep te hebben genomen en waar nodig gerepareerd of zelfs vervangen, konden de restauratie timmermannen verder.
Zowel de balkonlijst als het hek waren in de loop der eeuwen verrommeld qua aanzicht. Dat hebben wij weer met elkaar en met de daklijst in evenwicht gebracht. In de tussentijd werden de mahoniehouten kolommen vervaardigd. Dorisch, dus taps toelopend, met een subtiele ronding en zonder sokkel. Toen de vier gelijke kolommen werden geplaatst, wat al een kunststuk op zich was, kreeg het pand direct allure, ondanks de steigers.
Het werk aan de luiken werd in de werkplaats of ter plekke gedaan. Zowel binnen als buiten werden ook deze per geval deskundig beoordeeld en aangepakt. De veelal gevelhoge ramen en deuren vroegen een nog intensievere aanpak. Besloten werd om een aanzienlijk deel van de ramen te vervangen door duurzamere replica's, voorzien van licht isolerend monumentenglas. Uiteraard hielden we hierbij sterk rekening met de geldende uitvoeringsrichtlijnen, het betreft immers een Rijksmonument en belangwekkend erfgoed binnen Groet, Schoorl en de overkoepelende gemeente Bergen.

Inventief zijn

Bij panden als deze vormt authenticiteit dikwijls een uitdaging. Er is wel beeldmateriaal voorhanden, maar de originele details filteren we deels uit wat de constructie ons vertelt. Lokale bouwgebruiken uit het begin van de negentiende eeuw doen hier wel ter zake, maar zijn sterk beïnvloed door de Amerikaanse inbreng van de opdrachtgever. De verbouwing zo'n tachtig jaar later heeft nieuwe sporen gelegd. Medio de twintigste eeuw werd het huis gebruikt als pension, met later ook een jeugdherberg. In die periode is het pand ingrijpend veranderd en aangepast aan de op dat moment geldende wensen en eisen. Ornamenten, schouwen en indeling van de kamers is goeddeels bewaard gebleven. Wat zeker naar de oorsprong is te herleiden, is de gevelsteen in de vestibule. Kleine Johannes Cornelis heeft op eenjarige leeftijd in 1823 zijn eerste eervolle vermelding gekregen. Er zouden er nog vele volgen.

Nu woont er een nieuwe generatie van de familie Peeck, met passie voor historische elementen en mooie plannen voor de toekomst. Het pand verder naar de 22e eeuw brengen.