Noord-Scharwoude, Sint Jan de Doper

R.K. Rijksmonument

Ook deze neogotische Rooms-Katholieke kerk in Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk, stamt uit het begin van de vorige eeuw. Na een tussenpoos van tien jaar zijn wij hier vanaf 2007 geregeld aan het werk. Dit jaar vervingen wij ruim 500 vierkante meter leibedekking van negen hoge en één lager gelegen dak, na het nodige herstelwerk door onze timmermannen aan de kapconstructie. De goten en hemelwaterafvoeren werden vervangen, waar nodig pakten we het metsel- en voegwerk aan. Tot slot hebben we het schilderwerk gecoördineerd, the finishing touch.

De monumentenstatus bracht ons in nauwe samenwerking met Bouwadvies Groot Holland en de Monumentenwacht Noord-Holland.