Zaandam, Sint-Bonifatiuskerk

Stralende historie

De Rooms-Katholieke Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam heeft een niet eens zo lange, maar wel heel rijke historie. Het gebouw dateert van 1900, waar de nieuwe driebeukige kruisbasiliek tegenover de oude houten schuilkerk werd gesitueerd. Architect Margry tekende voor de neogotiek van het gebouw. De kerk heeft zelf ook als schuiladres gefungeerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde de toenmalige kapelaan vanuit de kerk een verzetsgroep. Onderduikers en de drukpers van verzetskrant De Typhoon werden onder de gewelven verborgen. Vanaf 1945 was de Sint-Bonifatiuskerk vooral weer een plek van en voor vrede.
Nadat het kerkgebouw ongeveer tien jaar geleden op last van de gemeente werd gesloten omdat funderingsherstel noodzakelijk bleek, was nu het dak aan de beurt. Er moest ruim 500 vierkante meter leibedekking worden vervangen. Drie hoge en drie lage dakvlakken. Pronk kreeg het werk gegund.

De Sint-Bonifatius in Zaandam straalt weer aan de rand van het Zaandamse stadscentrum. De samenwerking met onder meer Bouwadvies Groot Holland en Monumentenwacht Noord-Holland was plezierig en ontspannen.

Het proces

Leiwerk op dergelijke grote oppervlakken vraagt zorgvuldige voorbereiding. Inspectie bracht aan het licht dat het bijbehorende loodwerk vervangen diende te worden. Ook de valbeveiliging pakten wij grondig aan. Naast het vervangen van de hemelwaterafvoeren en goten bleek herstelwerk aan de gootconstructies noodzakelijk. Dit voerden wij uit, samen met het herstelwerk van de dakvoet. Waar nodig werd het metselwerk hersteld en muurlood vervangen.