Leidekken

Leidekken is een bijzonder specialisme van de Pronk-bedrijven. Het vormt zo'n 10 procent vann onze opdrachten. Het leidekken gebeurt in maasdekking, rijndekking of oudduitse dekking en is altijd inclusief de bijbehorende lood-, koper- en zinkwerken. Uitvoering geschiedt op zowel monumentale gebouwen en kerken als op woonhuizen en bedrijfspanden, in historisch leiwerk of nieuw modern. In het dorp, in de landelijke omgeving of binnenstedelijk. Veelal in combinatie met ons restauratiebedrijf, maar ook zelfstandig of in onderaanneming voor (restauratie)hoofdaannemers. Het werk gebeurt vanuit een eigen opname, een monumentenwachtrapport, een (meerjaren) onderhoudsplan of een restauratie- en herbestemmingsplan.

Leidekken