Restaureren

Restaureren is een belangrijk specialisme van de Pronk-bedrijven. Het vormt zo'n 45 procent van onze opdrachten. Hierbij gaat het om zowel klassieke restauraties en (meerjaren) monumentenonderhoud als herbestemming en transformatie van monumentale gebouwen, kerken en andere objecten. In het dorp, in de landelijke omgeving of binnenstedelijk. Uitvoering van het werk geschiedt veelal in combinatie met ons eigen leidekkersbedrijf. Pronk werkt op basis van een restauratie- of herbestemmingsplan en een monumentenwachtrapport of vanuit een eigen opname. 

Restaureren